Deport Avukatı

Deport Avukatı

Deport kararı, bir diğer ismi ile sınır dışı etme kararı; nedenlerini de ihtiva edecek biçimde ilgi yabancı uyruklu kişiye ya da deport avukatına tebliğ olunur. Deport avukatı, sınır dışı kararına karşı, kararın tebliğ edilmesini takip eden yedi gün süre ile idare mahkemesine müracaat edebilir.

Deport, yani sınır dışı süreci yalnızca ifade edilen durumdan ibaret değil; Türkiye’yi terke davet, sınır dışı etmek amacıyla idari gözetim, sulh ceza hakimine müracaat, deport kararının yerine getirilmesi ve sair pek çok teknik ve hassas aşamadan mürekkeptir. Bu nedenle, sürecin hukuka uygun bir biçimde takibi, yasal süreler içerisinde başvuru yapılması, hatalı veya ihmali işlemlerden ötürü hak, menfaat ve zaman kaybı yaşanmaması adına İstanbul deport avukatından hukuki yardım alınması en doğru yaklaşım olacaktır.

Deport Nedir?

Deport kararı, ülkemizde bulunan yabancı uyruklu kişilerin ülkeden sınır dışı edilmeleri ve haklarında ülkeye giriş yasağı getirilmesidir. Yabancının ülke içinde vize ihlali yapması, yasalara ve ahlak aykırı faaliyetler icra etmesi, ulusal güvenlik ya da sağlık açısından tehlike arz etmesi, çalışma iznini haiz olmadan Türkiye’de çalışması gibi durumların tespiti halinde kişinin deport edilmesi söz konusu olacaktır.

T.C. Devleti ile vatandaşlık bağı sahibi olmayan kişiler hukuki zeminde “yabancı” sıfatını haizdir. Her ne kadar, yabancıların kendi içerisinde farklı hukuki statüleri olsa da bir kişinin yabancı olarak addedilmesinde belirleyici unsur vatandaşlık bağıdır. Hakkında sınır dışı edilme kararı alınan ve deport edilen kişinin tekrar ülkeye girebilmesi için hakkında alınan giriş yasağının – deport kararının – kaldırılması gerekir. Yabancılar için son derece önemli bir husus olan deport kararının kaldırılması; teknik ve kapsamlı hukuki bilgi isteyen bir süreci içermesi nedeniyle deneyimli deport avukatı ile iletişim kurulması ve hukuki yardım alınması son derece önemlidir.

Deport Edilme Sebepleri Nelerdir?

Sınır dışı edilme kararının kaldırılması noktasında belirleyici unsur, hakkında deport kararı verilen yabancıya hangi gerekçeden ötürü bu kararı verildiğidir. Deport kararı ile yabancının kısa bir süreliğine Türkiye’ye girişi yasaklanabileceği gibi hayat boyu yurda girişi yasaklanabilir. Oldukça farklı nedenlerden ötürü verilen deport kararı; vize ve ikamet izni süre ihlalleri nedeniyle verilmekte olup uygulamada sıkça karşılaşılan diğer nedenler şu şekildedir:

Oturma iznine sahip ancak çalışma izni olmayan yabancının Türkiye’de kaçak çalışması,

Türkiye’de bulunmak amacıyla aldığı vizenin süresi tamamlanmış olmasına karşın Türkiye’den çıkış yapmayan yabancı hakkında vize ihlali nedeniyle deport kararı verilir. Vize ihlali halinde cezasını ödeyen ve çıkış – giriş yapan, on gün içinde ikamet iznine müracaat eden yabancının deport edilmesi söz konusu değildir.

  • İkamet izni süresinin sona ermesine rağmen iznin uzatılmaması,
  • Muvazaalı evlilik yapılması,
  • Ahlaka aykırı faaliyette bulunulması,
  • Suç işlenmesi ve hapis cezasına mahkûm edilmesi,
  • Terör örgütü üyeliği,
  • Sahte belgeler ve kaçak yollarla ülkeye girilmesi,
  • Toplum sağlığını riske eden bulaşıcı bir hastalığa yakalanılması,
  • Uluslararası koruma başvurusunun reddedilmesi ve koruma statüsünün sona ermesi.

Deport kararına neden olan haller, yukarıda sıralanan haller ile sınırlı değildir. Somut olayın özelliklerine göre farklı sebeplerden ötürü de sınır dışı kararı alınabilir. Hakkında sınır dışı kararı verilen yabancının yurda giriş yasağı süresi de belirlenir. Bu süre sabit olmayıp deport kararı gerekçesine göre değişmektedir.

Hakkında deport kararı verilen yabancılara bazı hallerde tahdit kodu konur. Tahdit kodunun kaldırılması da yabancı için son derece önemlidir. Deport kararının kaldırılması ile beraber tahdit kodunun kaldırılması sürecinde uzman deport avukatından hukuki destek alınması yabancının lehine sonuç doğuracaktır.

Deport Kaldırma ve Deport Avukatının Önemi

Yabancıların deport edilmesine dair hukuki prosedür yasalarla hüküm altına alınmıştır. Ancak bu hükümler mevzuat içerisinde dağınık bir vaziyettedir. Yabancı uyruklu bir kişinin Türk Hukukuna ne derece hâkim olabileceği, mevzuatın çeşitli yerlerinde bulunan düzenlemeleri ne derece takip ve pratikte tatbik edebileceği malumdur. Bu nedenle, yabancı adına son derece mühim sonuçlar doğuran deport kararı ve karara bağlı işlemlerde, yetkin ve deneyim sahibi deport avukatından hukuk yardımı alınması en isabetli yaklaşım olacaktır.

İdari işlem olan ve yargısal bir karar olmayan deport kararının uygulamada hukuka aykırılık teşkil ettiğine ve bu nedenle mağduriyetlere zemin hazırladığına rastlanmaktadır. Bilhassa deport edilmemesi gereken yabancıların, gidecekleri ülkede belirli tehlikelerle muhatap olacakları açıkken hukuka aykırı deport işlemleri gerçekleştirilmektedir. Sınır dışı edilen kişinin öngörülen süreyi tamamlamadan ülkeye tekrar dönmesi mümkündür ancak bunun için mutlaka hızlı, etkin ve etkili bir şekilde prosedürün işletilmesi gerekir. Dolayısıyla, arzu edilen müspet sonucun elde edilebilmesi için İstanbul deport avukatı yardımı oldukça önemlidir.

Başa dön tuşu