Ceza Avukatı

Toplumun nizam, güven ve uyum içerisinde yaşaması için suç ve ceza düzenlemelerinde bulunan ceza hukuku, sağlıklı bir toplumsal yaşamın tesis edilebilmesi için son derece önemli bir yer tutar. En genel hatları ile soruşturma, kovuşturma ve infaz hukuku sürecini ihtiva eden ceza hukuku oldukça kapsamlı ve hacimli hukuk dalıdır. Soruşturma süreci ile başlayan ve kovuşturmanın ardından cezanın infazı ile tamamlanan bu süreçte yargılamaya muhatap kişinin, mağdurun, şikayetçinin yahut katılanın müdafaasını gerçekleştiren avukatlar uygulamada ceza avukatı veya ağır ceza avukatı olarak isimlendirilmektedir.

Savcılık eliyle düzenlenen ve görev – yetki sahibi mahkemeye ibraz edilen iddianamenin ilgili mahkemece kabul edilmesiyle başlayan ceza davası sürecinde somut ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması suretiyle hakikate ulaşılması açısından uzman ceza avukatı veya ağır ceza avukatından hukuki yardım almak en doğru yaklaşım olacaktır. Öte yandan, ceza davalarının bazılarında; suçun niteliği ve ceza miktarı açısından müdafaanın bir ağır ceza avukatı nezaretinde yapılması zorunlu kılınmıştır.

İstanbul Ceza Avukatı

İstanbul ceza avukatı; güncel mevzuat ve Yargıtay içtihatlarına hâkim olan, hukuki müktesebatı ve ehliyeti kapsamında avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti veren hukukçudur. Tecrübeli ceza avukatı, somut dosyaya ilişkin savunma hazırlarken, yargılamaya konu suç vasfını doğru biçimde etüt eder, kast veya taksirin mevcudiyetini, suçun basit ya da nitelikli hallerinden hangisi ile işlendiği, meşru müdafaa halinin mevcut olup olmadığı veya haksız tahrik hallerinin varlığı üzerinde değerlendirmede bulunarak somut sürece en uygun hukuki yol haritasını belirler.

Ceza Avukatı Arıyorum!

Ceza hukuku davalarında neticesinde oldukça ağır ceza yaptırımları söz konusu olduğu için neticesi itibariyle hayati davalar olduğunu ifade etmek isabetli olacaktır. Ceza davasına taraf kişi; adilane bir yargılamaya muhatap olmak, hak ve menfaati doğrultusunda etkin ve etkili bir biçimde müdafaa edilmek ve arzu edilen müspet karara kısa surede ulaşmak ister ve bu isteğin bir gereği olarak tecrübeli ve başarılı bir ceza avukatı arar. Ceza veya ağır ceza avukatı arayışında son derece titiz davranmak, hukuki yardımı talep edilecek avukat tercih edilirken mesleki başarısına dikkat etmek, maksadın hasıl olmasında rol oynar.

Emsal davalar ile deneyim kazanmış, ceza hukuku üzerine çalışmaları sayesinde deneyim kazanmış bir ceza hukuku avukatı; müvekkillerine sanık müdafi ve müşteki vekili sıfatıyla hizmet verir. Bu doğrultuda soruşturma süreci ile başlayan ve cezanın infaz edilmesiyle sonlanan ceza davası sürecinde, suç isnadı altına bulunan kişinin, mağdurun, müştekinin ya da müdahilin yasa ve mahkeme nezdinde müdafaasını icra eder.

En İyi Ceza Avukatı İstanbul

Ceza yargılaması neticesinde mağduriyet yaşamamak, hak kaybına uğramamak isteyen herkes, gayet tabii en iyi ceza avukatı İstanbul arayışı içerisine girer. Zira en iyi ceza avukatı; ceza hukukuna, güncel mevzuata ve Yargıtay kararlarına hâkim, stratejik ve geniş perspektifli düşünme yeteneğini haiz, alternatif yol haritaları ile çözüm odaklı avukattır.

Ceza Avukatı Hangi Mahkemelerde Görev Alır?

Bir serbest meslek mensubu olan avukatlar kamu hizmeti icra eder. Avukatlık Kanunu, mesleğe ilişkin yasal düzenlemeleri ihtiva eder. İşbu kanun gereğince avukatlık mesleği bir branşlaşma içermez; bu nedenle ceza avukatı veya ağır ceza avukatı şeklinde tanımlamalar doğru değildir. Ancak, ceza ve ağır ceza davalarına giren avukatlar bu isimle anıldığı için ceza avukatı kavramı, yaygın kullanımı nedeniyle yerleşik bir terim haline gelmiştir. Ceza avukatının görev aldığı mahkemeler ise şu şekildedir:

 • Asliye Ceza Mahkemesi,
 • Ağır Ceza Mahkemesi,
 • Çocuk Ceza Mahkemesi,
 • Sulh Ceza Hakimliği,
 • İnfaz Hakimliği,
 • Bölge Adliye Mahkemesi | İstinaf,
 • Yargıtay | Temyiz.

Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Asliye ceza mahkemesi ve ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren davaların tamamına bakan ceza avukatı;

 • Taksirle öldürme,
 • Kasten yaralama,
 • Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama,
 • Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi,
 • Taksirle yaralama,
 • Eziyet,
 • Çocuk düşürtme ve çocuk düşürme,
 • Şantaj,
 • Cebir,
 • Göçmen kaçakçılığı,
 • Kişilerin huzur ve sükununu bozma,
 • Cinsel taciz,
 • Tehdit,
 • Kısırlaştırma,
 • Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma,
 • Özel hayatın gizliliğini ihlal,
 • Haberleşmenin gizliliğini ihlal,
 • Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması,
 • Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme,
 • Hırsızlık,
 • Kişisel verilerin kaydedilmesi,
 • Haberleşmenin engellenmesi,
 • Hakkı olmayan yere tecavüz,
 • Mala zarar verme,
 • Güveni kötüye kullanma,
 • Trafik güvenliğini tehlikeye sokma,
 • Özel belgede sahtecilik,
 • Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması,
 • Çevrenin kasten kirletilmesi,
 • Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama,
 • Bedelsiz senedi kullanma,
 • Dolandırıcılık,
 • İntihara yönlendirme,
 • Konut dokunulmazlığının ihlali,
 • Hakaret,
 • Mühür bozma,
 • Resmî belgede sahtecilik,
 • Edimin ifasına fesat karıştırma,
 • Suçu ve suçluyu övme,
 • Müstehcenlik,
 • Fuhuş,
 • Hayasızca hareketler,
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma,
 • Mühürde sahtecilik,
 • Açığa imzanın kötüye kullanılması,
 • İhaleye fesat karıştırma,
 • Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme,
 • Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama,
 • Bilişim sistemine girme,
 • Suçu bildirmeme,
 • Suç üstlenme,
 • Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme,
 • Suç uydurma,
 • Yalan tanıklık,
 • Cumhurbaşkanına hakaret

Suçları nedeniyle gerçekleştirilen ceza davalarında gerek Türk Ceza Kanununda gerekse de diğer kanunlarda suç olarak gösterilen fiillerinde yargılamasında ve savunmasında görev alır.

Başa dön tuşu