Kira Hukuku Avukatı

Kira Hukuku Avukatı

Kira hukuku avukatı; kira hukuku ve güncel mevzuat üzerine uzmanlaşmış, kira hukukundan doğan işlem, uyuşmazlık ve davalarda hukuki danışmanlık ve vekillik hizmeti veren avukattır. Müvekkillerinin hak ve menfaatleri doğrultusunda kira hukuku sözleşme ve protokollerini hazırlayan kira hukuku avukatı;

 • Kira tespit davalarının takibi,
 • Tahliye davalarının takibi,
 • Uyarlama davalarının takibi,
 • Kira işlerinden kaynaklı ihtarların gönderilmesi,
 • Ecrimisil davalarının takibi,
 • Kiralanandaki ayıba dair delil tespiti,
 • Kiralanan taşınmazın ilamsız icra yoluyla tahliyesi,
 • Depozito bedelinin iadesi davaları,
 • Alışveriş merkezlerinde kira hukuku alanında hukuki danışmanlık hizmetleri,
 • Kira sözleşmesinin hazırlanması,
 • Kira bedelinin tahliyesine ilişkin işlemler

Başta olmak üzere kira hukukundan doğan işlemlerin tamamında hukuki yardım sunar.

Kiracı ve kiraya veren ilişkilerinde yaşanan uyuşmazlıkların çözümü konusunda profesyonel hizmet veren kira hukuku avukatları, sürecin titizlikle yürütülmesi ve gelecekte yaşanması muhtemel sorunların önlenmesi adına gereken hukuki desteği sunar. Bu sayede, tarafların yanlış bir karada uzlaşması dolayısıyla telafisi güç zararlar yaşamasına mâni olur.

İstanbul Kira Avukatı

Kira hukuku davalarında avukat ile temsil olunmak mecburi değildir. Ancak gerek kira hukuku gerekse 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile düzenlenen yargılama usul ve esasların oldukça hacimli ve kapsamlı olması, hukuki bilgiye sahip olmayan kişilerin hatalı veya ihmali işlemler yapmasına sebebiyet verir. Bu da dava sürecinde onulmaz hak kayıplarının yaşanmasına zemin hazırlar. Taşınmazın durumunu, geleceğini ve değerini doğrudan etkileyen kira davalarında uzman desteği almak en isabetli yaklaşım olacaktır.

Kira Hukuku Avukatı Hangi Dava ve Uyuşmazlıklara Bakar?

Kira hukuku davalarının tamamına bakan İstanbul kira avukatı tarafından bakılan davaların başlıca olanları şu şekildedir:

 • Kira Bedelinin Tespiti Davaları

Kira bedeli hususunda kiraya veren ve kiralayan arasında ihtilaf yaşanabilir. Mevcut ihtilafın çözüme kavuşturulamaması halinde kira tespit davası açmak ve davayı bir kira avukatı nezaretinde takip etmek, kira bedelinin hakkaniyetle tespit edilmesine ve mevcut uyuşmazlığın yargı yoluyla çözümlenmesine neden olur.

 • Emlakçılar ile Yaşanan Uyuşmazlıklar

Kiraya veren, kiracı ve emlakçıların yaşadığı uyuşmazlıklar, uygulamada en sık karşılaşılan uyuşmazlıklar arasında olup genellikle komisyon miktarına ilişkin ihtilaflardan doğmaktadır. Bu tür bir durumda, uzman kira hukuku avukatından hukuki danışmanlık almak hem uyuşmazlığın çözümü hem de hak kaybının engellenmesi adına isabetli olacaktır.

 • Kira Alacağı Davaları

Kira sözleşmesiyle anlaşılan bedelin tahsil edilmesi sürecinde yaşanan sorunlar, kiraya verenler açısından ciddi mağduriyetlere neden olur. Kira alacağına ilişkin uyuşmazlıkların çözümü için hukuki prosedürün hızlı ve etkin bir biçimde işletilmesi ve takibi için kira avukatından yardım almak yararlı olacaktır.

 • Kira Akdinin Feshi

Kira sözleşmesi taraflarının yaşadığı sorunlar ve uyuşmazlıklar nedeniyle kira akdinin feshi çok sık yaşanmaktadır. Kira sözleşmesinin feshedilmesi nedeniyle mağdur olan ve hakkı gasp edilen tarafın hakkını müdafaa ve mağduriyetin telafisi adına yetkin ve deneyimli bir İstanbul kira avukatından yardım alınması en doğru yaklaşımdır.

 • Ortak Giderler ve Aidata İlişkin Uyuşmazlıklar

Aidat ve ortak giderler nedeniyle yaşanan uyuşmazlıklarda mevcut sorunun adilane çözümü ve tarafların hak kaybı yaşamaması için kira hukukuna uzman avukatlardan destek almak, ileride telafisi güç hak kayıplarının yaşanmasının önüne geçecektir.

İstanbul Kira Avukatı Arıyorum!

Kira hukukundan doğan iş, işlem, uyuşmazlık ve davaların bir uzman nezaretinde çözüme kavuşturulması ve dolayısıyla hak kaybı yaşanmasına mâni olunması adına başvurulan İstanbul kira avukatı; kendisinden hukuki danışmanlık ve vekillik hizmeti talep eden kişilerin mevcut iş ve uyuşmazlıklarını, kira hukuku düzenlemeleri ve güncel mevzuat çerçevesinde değerlendirerek en doğru yol haritasını belirler. İstanbul kira avukatı tarafından sunulan hizmetlerden bazıları şu şekildedir:

 • İşyeri Kira Sözleşmeleri,
 • Tahliye Taahhütnamesi
 • Konut Kira Sözleşmesi,
 • Kira Gelir Vergisi,
 • Alt Kira Sözleşmesi,
 • Kira Artış Oranının Belirlenmesi,
 • AVM’lerde Ortak Gider Hesaplama,
 • Damga Vergisi,
 • Kira Sözleşmesinin Tapuya Şerhi,
 • Kira Depozitosu,
 • Aile Konutu Şerhi,
 • Kira Sözleşmelerinde Kefil,
 • Kira Stopajı,
 • Kiralanacak Gayrimenkulün Hukuki Analizi.
Başa dön tuşu