Ağır Ceza Avukatı

Ağır Ceza Avukatı

Ağır ceza avukatı; ceza hukuku ve TCK’da ve diğer kanunlarda düzenlenen suçlardan diğerlerine oranla daha ağır ceza yaptırımı gerektiren suçlarla ilgilenen, bu hususta daha fazla uzmanlığı haiz olan avukatlardır. Ağır ceza avukatı, ağır ceza mahkemelerinde görülen davalarda görev alırlar. Ağır ceza davalarında görülen davalar ise şu şekildedir:

 • Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak,
 • Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı,
 • Anayasayı ihlal,
 • Askeri komutanlıkların gaspı,
 • Hükümete karşı suç,
 • Devletin güvenliğine ilişkin belgeler,
 • Silahlı örgüt,
 • Düşman devlete maddi ve mali yardım,
 • Suç için anlaşma,
 • Savaşta yalan haber yayma,
 • Uyuşturucu madde imal veya ticareti suçu,
 • Siyasal veya askerî casusluk,
 • Yasama organına karşı suç,
 • Kasten öldürme
 • Çocuğun nitelikli cinsel istismarı
 • Nitelikli cinsel saldırı
 • Taksirle bir kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olma
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyan,
 • Zimmet suçu,
 • Parada sahtecilik suçu,
 • Silah sağlama,
 • Rüşvet suçu.
Başa dön tuşu