Boşanma Avukatı

Boşanma avukatı; anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları başta olmak üzere aile hukuku davalarına bakan avukattır. Toplumu meydana getiren temel unsur ailedir. Aileyi oluşturan eşler, evlilik birliğini sona erdirme kararı aldığı takdirde boşanma davası açmalıdır. Boşanma davası, tarafların evlilik ve evliliğin ferileri hususunda uzlaşı durumlarına göre anlaşmalı ve çekişmeli olmak üzere iki farklı şekilde tezahür eder. Boşanma davası, tarafların bizzat katılması ve takip etmesi mecburiyeti olmayan bir dava olduğu için sürecin ihtiva ettiği her türlü iş ve işlemin boşanma avukatı aracılığı ile sürdürülmesi mümkün ve taraflar adında faydalıdır.

Türk Hukuk Sistemi, avukatlık mesleğinde yasal bir branşlaşma içermez. Bu nedenle, esasında boşanma avukatı, ceza avukatı, miras avukatı gibi branş ifade eden unvanların mevzuatta yer yoktur. Ancak daha çok boşanma ve aile hukuku davalarına bakan, Türk Medeni Kanunu ve sair mevzuata hâkim olan avukatlar genellikle boşanma avukatı ismiyle bilinmektedir. Bu itibarla, makalemizde de boşanma avukatı kavramı kullanılmaktadır.

Boşanma Avukatı Tarafından Bakılan Dava ve Uyuşmazlıklar

Boşanma avukatı, boşanma sürecinde gerek davacı gerekse davalı tarafa vekalet ederek hakkın temini ve müdafaası üzerinde çalışma sarf eder. İstanbul boşanma avukatı, boşanma davası sürecinde vekalet ettiği kişinin hakları ve menfaatleri doğrultusunda başta boşanma, mal paylaşımı, ayrılık, velayet ve nafaka gibi boşanmanın sonuçları hususunda arzu edilen müspet sonucun elde edilmesi amacıyla en doğru hukuki yol haritasını belirler ve yürütür. Boşanma avukatı tarafından bakılan dava ve uyuşmazlıklardan bazılarını sıralamak gerekirse, şu şekilde ifade edilebilir:

  • Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarının takibi,
  • Mal paylaşımı davası takibi,
  • Mal paylaşımı sözleşmelerinin, anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması,
  • Velayet kurumuna ilişkin talepler ve velayet davasının takibi,
  • Nafaka ve maddi manevi tazminat talepleri,
  • Ayrılık davası,
  • İddet müddetinin kaldırılmasına ilişkin talepler,
  • Soy bağının reddi ve babalık davası talepleri,
  • Ailenin Korunması Kanunu kapsamında alınması gereken tedbirler.

Boşanma süreci; eşler ile birlikte özellikle çocukların psikolojik açıdan yıprandığı zorlu bir süreçtir. Bu sürecin, psikolojik açıdan asgari etkilerle tamamlanabilmesi ve olabildiğince sağlıklı yürütülebilmesi için hızlı sonuç alınması oldukça önemlidir. Boşanma davalarında, tarafların hatalı veya ihmali işlemleri sonucunda yaşanan gecikmeler ve sair faktörlerle hızlı sonuç almak ne yazık ki mümkün olmamaktadır. İşte bu noktada, yetkin ve deneyimli bir boşanma avukatından yardım alınması, hak ve menfaat kaybı yaşanmaksızın kısa sürede sonuç alında belirleyicidir.

Boşanma Davası Hazırlığı Sürecinde Boşanma Avukatı

Boşanma davasına hazırlık süreci oldukça mühimdir. Boşanma avukatına, boşanma sürecine iten olaylar ve sebepler etraflıca ve şeffaf bir biçimde ifade edilmelidir. Kendisi ile paylaşılan bilgileri değerlendiren ve boşanma esas teşkil edebilecek halleri belirleyen boşanma avukatı, somut olaya en uygun hukuki yol haritasını çıkarır ve hazırlık sürecini başlatır. Bu aşamada uzaklaştırma kararı alınması gerekli ise bu kararın alınmasını talep eder. Lehte sonuç alınması adına gerekli delilleri toplar. Dava dilekçesini somut olayın tüm koşullarını ve özelliklerini ihtiva edecek biçimde hazırlar.

Boşanma Avukatına Soru Sor

Boşanma avukatı, kendisinden hukuki yardım talep eden kişiden vekalet almak suretiyle davasına ilişkin tüm iş ve işlemleri yürütür. Ancak boşanma avukatı tarafından sunulan hukuki hizmetler yalnızca vekillik hizmeti ile sınırlı değildir. Avukat, yaşadığı hukuki meselelere ilişkin yardım isteyen kişilere hukuki danışmanlık vermek suretiyle de mesleğini icra eder. Boşanma avukatına soru sor seçeneği ile hukuki danışmanlık alındığı takdirde somut duruma yönelik hak düşürücü zamanaşımı süreleri, izlenmesi gereken yol haritası, ihmal edilmemesi gereken iş ve işlemler gibi pek çok önemli konu hakkında hukuki bilgi alınır.

İstanbul Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Boşanma, boşanmanın ekonomik sonuçları ve müşterek çocuklar konusunda uzlaşan ve en az bir yıldır evli olan eşlerin anlaşmalı boşanma davası ile kısa sürede boşanabilmeleri mümkündür. Çekişmeli boşanma davasına göre çok daha az yıpratıcı etkileri olan anlaşmalı boşanma davası; eşlerin boşanma ve boşanmanın ferileri hususunda bir protokol düzenlemesi ve protokolün hâkim tarafından uygun bulunması halinde bir ila üç ay arasında tamamlanan boşanma davasıdır. Uygulamada, hazır taslaklar ve dijital platformlarda paylaşılan şablonlar üzerinden hazırlanan protokollerin, telafisi güç hak kayıplara neden olduğu bilinmektedir. Anlaşmalı boşanma avukatı tarafından hazırlanacak anlaşmalı boşanma protokolü ile telafisi güç hak kayıpları yaşanmasının önüne geçilir.

En İyi Boşanma Avukatı İstanbul

İstanbul, boşanma avukatı sayısı açısından diğer illere kıyasla oldukça zengindir. Çok sayıda boşanma avukatının bulunduğu İstanbulda en iyi boşanma avukatı; aile hukukuna ve başta Türk Medeni Kanunu olmak üzere sair mevzuata hâkim, hukuki müktesebata ve birikimi sahip, stratejik ve analitik düşünebilen avukattır. En iyi boşanma avukatı  denilince sahip olması gereken pek çok nitelik akla gelir. Söz gelimi; dava deneyimini haiz olması ve Yargıtay kararlarına hâkim olması, kendisine gelen somut olayın başarıyla çözümlenebilmesi adına güçlü iletişim ve planlama yeteneğine sahip olması gereklidir.

Başa dön tuşu