Boşanma Davasında Son Duruşma

Boşanma davasında son duruşmada ne olur sorusu davasının karara çıkmasını isteyen kişiler tarafından sıklıkla sorulmaktadır. Boşanma davasının son duruşmasında, eğer dosyada toplanacak yeni bir delil ve tespit edilecek başkaca bir husus kalmadı ise artık karar aşamasına gelinmiş olup taraflara son diyecekleri sorulur. Tarafların son sözlerini söylemelerinin ardından, Aile Mahkemesinde görülen davada hakim sözlü yargılama aşamasının sona erdiğini belirtir ve davaya ilişkin hükmü açıklar. Mahkemenin vereceği hüküm kısa hüküm şeklinde tarafların yüzüne karşı açıklanacak olup mahkeme sonrasında gerekçeli kararını yazarak taraflara tebliğ edecektir.

Boşanma Davası Aşamaları Nelerdir?

Kanuna göre boşanma davasının açılmasıyla birlikte sırayla; dilekçeler aşaması, ön inceleme aşaması, tahkikat aşaması ve son olarak da sözlü yargılama aşamasıyla birlikte hüküm verilir. Kısaca açıklamak gerekirse,

-Boşanma davasında dilekçeler aşaması; dava dilekçesi, cevap dilekçesi, cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçesi şeklinde yapılır ve taraflar iddia ve karşı iddiaları ile delillerini sunarlar.

-Ardından ön inceleme aşamasına geçilir. Ön inceleme aşamasında taraflara sulh olup olmayacakları sorulur ve uyuşmazlık tespit edilir.

-Ön inceleme aşamasından sonra gelen tahkikat aşamasında deliller toplanır, bilirkişi raporları alınır, tanıklar dinlenir, sosyal ekonomik durum araştırması yapılır, ilgili yerlere müzekkere yazılır, sosyal inceleme raporu gibi vb. birden fazla inceleme yapılacaktır. Tahkikat aşamasında artık incelenecek ve boşanmanın sonuçları bakımından tereddüt bırakacak bir husus kalmadığında, tahkikat aşaması sona erer ve taraflara sözlü yargılama aşamasına geçildiği bildirilir.

Sözlü Yargılama Aşaması Nedir?

Sözlü yargılama aşaması, davaya ilişkin araştırma ve inceleme yapılacak bir husus kalmaması üzerine tahkikat aşamasının sona ermesiyle birlikte, sözlü yargılama yapılmak üzere son taraflara son diyeceklerinin sorulduğu ve akabinde hükmün verildiği aşama olup davanın son aşamasıdır. Boşanma davasının son duruşmasında, hakim tarafların son sözlerini alarak sözlü yargılama aşamasının sona erdiğini bildirir ve kısa hükmünü açıklar. Ardından mahkemece gerekçeli karar yazılarak taraflara tebliğ edilir.

Boşanma Davasında Son Duruşmaya Gelmek Zorunlu Mudur?

Boşanma davasında son duruşmaya gelmek davalı taraf bakımından zorunlu değildir. Ancak, davacı tarafın sözlü yargılama aşaması olan son duruşmaya katılmamasının bazı sonuçları olmaktadır. Davalı taraf son duruşmaya katılmazsa, davacının beyanı alınır ve karar verilir. Mahkemece, taraflara sözlü yargılama aşaması ve son duruşmaya geçildiği bildirimi yapılırken, son duruşmaya katılmaması halinde yargılamaya yokluğunda devam edileceği ve yokluğunda karar verileceği de bildirilir. Yargıtay kararlarında; mazeret bildirmeksizin son duruşmaya gelmeyen davacı olduğunda, mahkemece davalıya “yargılamaya davacı tarafın yokluğunda devam edip etmeyeceği” sorularak, davalı eğer davacının yokluğunda devam etmek isterse duruşmaya devam edileceği, devam etmek istemezse HMK m. 150 uyarınca dosyanın işlemden kaldırılması gerektiği belirtilmiştir. Bu durumda davacı sözlü yargılama duruşmasına gelmez ve kendisini bir vekil ile temsil etmez ise dosya yenileninceye kadar işlemden kaldırılacaktır.

Boşanma Davasında Son Duruşmada Ne Talep Edilir?

Boşanma davasının son durulmasında taraflar, davaya ilişkin son beyanlarını sözlü olarak mahkeme huzurunda ifade ederler. Davacı taraf davanın kabulünü ve varsa taleplerinin tamamen kabul edilmesini ve boşanmalarına karar verilmesini talep ederken, davalı taraf da davanın reddini talep edecektir.

Boşanma Davasının Son Duruşmasında Dilekçe Sunulabilir Mi?

Boşanma davasının son duruşması olan sözlü yargılama aşamasında dilekçe sunulmasının önünde bir engel yoktur. Bu durumda taraflar, davanın esasına ilişkin beyan etmek istediklerini yazılı olarak mahkemeye sunabilecektir. Mahkemece sözlü yargılamada taraflara son sözleri sorulduğunda ise, sundukları dilekçelerde belirttikleri hususlar gereğince davanın kabulü ya da reddini sözlü olarak talep etmeleri mümkündür.

Sözlü Yargılama Aşamasında Tanık Dinletilebilir Mi?

Sözlü yargılama aşaması, boşanma davasının son aşaması olduğundan ve tahkikat aşaması sona erdiğinden tanık dinletilmesi mümkün değildir. Kanuna göre boşanma davasında dinlenecek tanıkların ve delillerin, ön inceleme duruşması davetiyesinin tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde bildirilmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde bildirilip de dinlenen tanıklar haricinde sözlü yargılama aşamasında tanık dinletilmesi mümkün olmamaktadır. Zira boşanma davasının son duruşmasına geçmeden önce, mahkemece davanın esasına ilişkin araştırılacak bir husus kalmaması sebebiyle tahkikat aşamasının sona erdiği ve sözlü yargılama aşamasına geçildiği ihtar edilmektedir.

Boşanma Davası Hangi Durumlarda Reddedilir?

Boşanma davasını açan davacı taraf, boşanmaya sebep olan iddia ve olaylarını dilekçelerinde belirtmek ve delilleriyle ispatlamak zorundadır. Boşanma sebeplerinin hukuki olarak ispatlanamaması halinde mahkemece boşanma davasının reddine karar verilebilecektir. Boşanma sebepleri kanunda özel ve genel sebepler olarak ayrılmaktadır. Boşanma davasına dayanak yapılan sebebin mutlaka davacı tarafından ispatlanması gerekmekte olup hukuki olarak ispatlanamadığı takdirde davanın reddine karar verilecektir.

Aile hukuku ile alakalı daha fazla içeriğe ulaşmak için hemen Aile Hukuku Makaleleri sayfamızı ziyaret et.

Ezgi Sapmaz Hukuk Bürosu Ücretli Danışmanlık Banner

Ezgi Sapmaz

Avukat Arabulucu Ezgi SAPMAZ, aile ve ceza hukuku alanında uzmanlaşmış, deneyimli bir avukattır. Mesleğine duyduğu derin saygı ve bağlılıkla, müvekkillerine adil ve etik hizmet vermeyi amaçlar.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu