Soy İsim Değiştirme Davası Nedir?

Soy İsim Değiştirme Davası Nedir?

Soy isim değiştirme davası, kişinin soy isminden haklı nedenlerle memnun olmaması halinde bu gerekçesini mahkemeye sunarak soy isminin değiştirilmesini talep edebileceği davadır. Soy isim değişikliği için olması gereken en önemli unsur, haklı nedenlerin olması gerektiğidir.

Türk Medeni Kanunu‘na göre, mahkeme ancak haklı nedenlerin varlığı halinde soy isminin değiştirilmesine karar verilecektir. Ayrıca soy isminin değiştirilmesi kişisel durumu etkilemeyecektir. Örneğin, kişinin nüfusa kayıtlı olduğu yer, medeni hali veya doğum yeri değişmeyecektir.

Soy isim Değişikliği İçin Haklı Nedenler Neler Olabilir?

Soy isim değişikliği için haklı nedenler kanunda sayılmış değildir. Bu nedenle çeşitli haklı nedenlerle mahkemeden soy isim değişikliği talep edilebilir. Tek şart gerekçenizde haklı olmanız ve bu gerekçenizi mahkeme huzurunda kanıtlamanızdır. Haklı nedenler çok çeşitli olmakla birlikte birkaç örnek vermek gerekirse;

  • Soy ismin kişinin itibarını zedeleyecek şekilde gülünç veya komik olması,
  • Kişinin milli değerlerine veya örf adetlerine aykırı olması,
  • Soy ismin kişinin mesleki kimliğine zarar vermesi,
  • Yanlış anlamalara sebebiyet vermesi,
  • Din değiştirme,
  • Alay edilebilir olması,
  • Kişinin babasıyla kişisel ilişki kurmaması ve manevi bağ hissetmemesi nedeniyle soy ismini taşımak istememesi gibi nedenler sayılabilir.

Soy isim Değişikliği Davası Nasıl Açılır?

Soy isim değişikliği davası haklı nedenlerinizi belirttiğiniz ve gerekçelendirdiğiniz bir dava dilekçesinin mahkemeye sunulmasıyla ve mahkeme veznesine harcın yatırılmasıyla açılmış olur. Bu davanın kabulü için önemli husus haklı nedenlerin varlığı ve kanıtlanmasıdır. Diğer bir önemli husus ise davanın karşı tarafının Nüfus Müdürlüğü olarak gösterilmesidir. Davanın karşı tarafının kişinin soy ismini aldığı babası olarak göstermesi hatalı bir durum olmaktadır.

Dava dilekçesinde soy isim değiştirmek için sunduğunuz haklı nedenlerin varlığını gösteren nedenleri gösterir evrakları da sunmanız gerekmektedir. Mahkemece duruşma yapılarak soy isim değişikliği nedeninizin haklı olup olmadığı araştırılır, tanıklar dinlenir ve eğer talebinizde haklı bulunursanız soy isim değişikliğinize karar verilebilir. Soy isim değiştirilmesinde dava dilekçesindeki gerekçeler ve davanın takibi talebinizin kabulü bakımından önem taşımaktadır. Hal böyleyken isim değiştirme avukatından yardım almanız lehinize olacaktır.

Soy isim Değiştirme Davası İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Soy isim değiştirme davası mahkemeye sunacağınız dava dilekçesi ile açılacaktır. Soy isminizi değiştirmenizde sübjektif sebepleriniz varsa ve bu sebebe dair belge ve evrakları da delil olarak mahkemeye sunabilirsiniz. Örneğin, soyadı yüzünden resmi işlemlerde sorun yaşamış iseniz, bu hususları ispatlayan belgeler dava açılırken dava dilekçesi ile birlikte mahkemeye sunulmalıdır. Ayrıca tanık beyanları da soy isim değişikliği için dayandığınız sübjektif nedenlerin ispatında önem arz edecektir.

Hazırladığınız dava dilekçesi ve gerekli evrakların yetkili ve görevli mahkemeye sunulması ve yargılama giderlerinin mahkeme veznesine yatırılması ile dava açılır. Yargılamanın yapılabilmesi için gerekli harç ve gider avansı peşin olarak mahkeme veznesine ödenmek zorundadır. Bu işlemlerin ardından dilekçeniz mahkeme esasına kaydedilecek ve davanız açılmış sayılacaktır.

Soyisim Değiştirme Davası

Soy İsim Değiştirme Davası Süreye Tabi Midir?

Soy isim değiştirme davası açmak için herhangi bir süre şartı bulunmamaktadır. Kişi zamanaşımı veya hak düşürücü süreye tabi olmadan haklı nedenlerin varlığı halinde istediği zaman dava açabilir. Ancak soy isminin değiştirilmesinden sonra bu durum kişiye zarar vermişse, soy ismin değiştirilmesi kararının kaldırılmasını mahkemeden talep edebilir. Kanunda soy ismin değiştirilmesine dair kararın kaldırılması için süre belirlenmiştir. Kişi, soy isminin değiştirilmesi nedeniyle kendisine zarar geldiğini öğrendiği tarihten itibaren 1 yıl içinde kararın kaldırılmasını talep etmelidir.

Soy İsim Değiştirme Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme Neresidir?

Soy isim değiştirme davasında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. Soyisim değiştirme davasında yetkili mahkeme isminin değiştirilmesini talep eden kişinin yerleşim yerinin bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesi’dir.

Soy İsim Değiştirme Davasını Kimler Açabilir?

Soy isim değiştirme davası açma hakkı kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olduğundan ancak kişinin kendisi veya özel yetkili vekaletname verdiği avukat açılabilir. İsim değiştirilmesini talep eden kişinin yaşı küçük ise, velayet hakkına sahip veliler veya vekaletname verecekleri avukat tarafından da dava açılabilir.

Soy İsim Değiştirme Davasında Avukat Tutmak Zorunlu Mudur?

Soy isim değiştirme davasında kural olarak avukat tutmak zorunlu değildir. Ancak soy isim değiştirme davası özel yetkili vekaletname verdiğiniz bir avukat aracılığı ile veya talep eden şahıs tarafından tek başına da açılabilen bir davadır. Ancak soy isim değiştirme şahıs varlığı hakkını içerdiğinden önemli bir dava olup bu davalarda uzman isim değiştirme avukatından yardım almanız yararınıza olacaktır. Soy isim değiştirme davasında karşı taraf Nüfus Müdürlüğü olup duruşmalara da Nüfus Müdürlüğü tarafından bir temsilci katılmaktadır.

Davaya katılan temsilci tarafından soy isim değiştirme nedenlerinize itiraz edilebilecek ve davanız reddedilebilecektir. Ayrıca dava dilekçesinde haklı nedenin varlığı gerekçeli izah edilmezse veya kanuni dayanaklarınız ifade edilemezse mahkeme tarafından talebiniz reddedilebilecek ve bu durum zararınızı doğurabilecektir. Bu sebeple uzman isim değiştirme avukatından yardım almanız lehinize olacaktır.

Medeni hukuk ile alakalı daha fazla içeriğe ulaşmak için hemen Medeni Hukuk Makaleleri sayfamızı ziyaret et.

Ezgi Sapmaz Hukuk Bürosu Ücretli Danışmanlık Banner

Ezgi Sapmaz

Avukat Arabulucu Ezgi SAPMAZ, aile ve ceza hukuku alanında uzmanlaşmış, deneyimli bir avukattır. Mesleğine duyduğu derin saygı ve bağlılıkla, müvekkillerine adil ve etik hizmet vermeyi amaçlar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu