Silivri Ceza Avukatı

Silivri Ceza Avukatı Ezgi Merve Sapmaz, alanında derin bilgi ve deneyime sahip bir avukattır. Özellikle cinsel suçlar, uyuşturucu suçları ve ekonomik suçlar konusunda uzmanlaşmıştır. Ezgi Merve Sapmaz, müvekkillerine en üst düzeyde hukuki danışmanlık sağlamak için sürekli olarak hukuk bilgisini güncellemekte, yasal gelişmeleri yakından takip etmektedir. Silivri Ceza Avukatı Sapmaz, etik ilkelere sıkı sıkıya bağlı olup, müvekkillerine adil, şeffaf ve kapsamlı bir hizmet sunmaktadır.

Silivri Ceza Avukatı Ne Yapar?

Silivri Ceza Avukatı Ezgi Merve SAPMAZ; delillerin toplanması, tanıkların sorgulanması, savunmanın hazırlanması gibi süreçleri dikkatlice yürütür. Müvekkilin hakları korunur, bilgilendirilir ve doğru bir şekilde temsil edilir.

Silivri ceza avukatı müdafaasını üstlendiği sanığı, soruşturma aşamasından başlayarak kanun yolları ve ardından kararın kesinleşmesine değin çalışmalarını sürdürür ve takip eder. Kararın kesinleşmesinin ardından yargılamanın yenilenmesi yoluna gidilebilir. Kişi ile avukat arasında yapılacak sözleşmede, müdafilik kapsamında hangi aşamaların yer alacağı kararlaştırılabilir.

Soruşturma Sürecinde Silivri Ceza Avukatı

Silivri’de suç şüphesi ile başlatılan soruşturma sürecinde, hakkında suç isnadı bulunan kişinin bir ceza avukatı aracılığıyla hukuki yardım alması önemlidir. Bu süreçte, suç şüphesi altında bulunan kişinin hukuki sıfatı şüphelidir. Soruşturma safhasında şüpheli hakkında güvenlik tedbirleri uygulanmasına karar verebilir. Söz konusu tedbirler; sorgulama, yakalama, gözaltına alma ve tutuklama gibi kişinin hürriyetini kısıtlayıcı nitelikte olabilir. İfade edilen tedbirlerin, kanun koyucunun öngördüğü sınırlara bağlı kalınarak ve ölçülü şekilde uygulanması gerekir.

Hukuka aykırı durumların yaşanmaması ve ölçülülük ilkesinin ihlal edilmemesi adına da ceza avukatı, müdafaasını üstlendiği kişinin haklarını müdafaa eder. Silivri ceza avukatı, ceza yargılamasının her safhasında olduğu gibi soruşturma safhasında da şüpheli hakkında hazırlanan dosyayı inceleyebilir ve delilleri görebilir.

Gözaltına alınan kişi, gözaltı halinde avukatı ile görüşme imkanına sahiptir. Kişinin, avukatı ile görüşmek için noterden vekalet almış olması şart değildir. Avukatı ile gerçekleştireceği görüşme, bir üçüncü kişinin duyamayacağı ancak görebileceği biçimde gizli bir ortamda yapılır. Silivri Ceza Avukatı Ezgi Merve Sapmaz ile müdafaasını üstlendiği kişi arasındaki görüşmelerin ve bilgi alışverişlerinin tamamı, yargılama süreci tamamlanmış olsa dahi avukatın gizlilik ve mahremiyet yükümlülüğü gereğince saklı kalır.

Kovuşturma Sürecinde Silivri Ceza Avukatı

İlgili mahkemenin iddianameyi kabul etmesi ve tensip zaptı düzenlemesi ile soruşturma sürecinde şüpheli sıfatını haiz kişi sanık sıfatına bürünür, hakkında ceza yargılamasına başlanır. Sanık durumundaki kişinin haklarının temini ve müdafaası adına çok daha önemli görev üstlenen ceza avukatı, soruşturma sürecinde sahip olduğu hak ve yetkilere kovuşturma sürecinde de sahiptir. Silivri Ceza Avukatı Ezgi Merve SAPMAZ; tutukluluk kararına itiraz edebilir, kişi haklarını savunabilir, delil ibraz edebilir ve müdafi sıfatıyla sanık ile görüşme gerçekleştirebilir.

İstinaf ve Temyiz Sürecinde Silivri Ceza Avukatı

İlk derece mahkemesince alınan karar, Silivri Ceza Avukatı tarafından sanık adına istinafa taşınabilir. Bölge adliye mahkemesinde yapılacak yeniden yargılamada da ceza avukatı gerekli savunmasını yapar ve savunmasını üstlendiği kişinin hak ve menfaatleri doğrultusunda çalışmalarına devam eder. Tutukluluk ve yurt dışına çıkma yasağı kararına itiraz eder. Yargıtay temyiz incelemesi sürecinde de aynı şekilde sanığın haklarının temini ve müdafaası üzerine çalışma yapar.

Silivri Ceza Avukatı Hukuki Danışmanlık Hizmeti

Ceza davaları karmaşık olabilir, profesyonel hukuki danışmanlık bu süreçte yaşanacak belirsizlikleri ve stresi azaltabilir. Ezgi Sapmaz Hukuk Bürosu  olarak, bu süreçte size rehberlik edebiliriz.

Ceza Avukatının Önemi

Ceza avukatının rolü ve önemi, yargılama sürecinin adil ve düzgün bir şekilde yürütülmesi açısından kritiktir. Ceza avukatları, bireylerin haklarını, özgürlüklerini ve menfaatlerini korumak adına hareket ederler.  Silivri Ceza Avukatı Ezgi Merve Sapmaz, müvekkillerinin haklarını korumada oynadığı kritik rolün farkındadır ve bu alandaki uzmanlığı ile bilinir. Yargılama sürecinin adil ve düzgün bir şekilde ilerlemesini sağlamak ana hedeflerindendir. Suçlamalarla karşı karşıya kalan bireyler, genellikle yasal mevzuat ve prosedürler konusunda bilgisizdirler, bu nedenle Avukat Ezgi Merve Sapmaz’ın rehberliği, hakları, özgürlükleri ve çıkarları açısından hayati öneme sahiptir. Ezgi Merve Sapmaz, müvekkillerine hukuki süreçte yol gösterir, onları derinlemesine bilgilendirir, haklarını en üst düzeyde savunur ve adil bir yargılanma sürecinin işletilmesine yardımcı olur.

Doğru Avukat Seçimi

Doğru avukat seçimi, dava süreçlerinin başarılı bir şekilde yürütülmesi için kritik bir öneme sahiptir. İdeal avukat, bilgi birikimi, deneyim, etik değerlere saygı, iletişim yetenekleri ve müvekkilin çıkarlarını koruma kapasitesine sahip olmalıdır.

Silivri’de En İyi Ceza Avukatıyla Çalışmak

Herkes, ceza davalarında en iyi sonucu alabilmek adına, en iyi ceza avukatıyla çalışmayı ister. Ancak, “en iyi” kavramı oldukça subjektiftir ve her bir avukatın kendine özgü uzmanlık alanları, deneyimleri ve yetenekleri bulunmaktadır. Biz Ezgi Sapmaz Hukuk Bürosu olarak, size en iyi sonuçları alabilmek adına profesyonel, şeffaf ve etik hizmet sunmayı taahhüt ediyoruz.

Silivri’de Ceza Avukatı Olarak Verdiğimiz Hizmetler

  • Hukuki Danışmanlık: Size özel, profesyonel ve etik hukuki danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.
  • Savunma Stratejisi Geliştirme: Her dava için en etkili savunma stratejilerini geliştiriyoruz.
  • Delil Toplama ve İnceleme: Davanın en uygun şekilde sonuçlanması için delil toplama ve inceleme süreçlerini yönetiyoruz.
  • Mahkemede Temsil: Mahkemede sizin adınıza en etkili şekilde savunma yapıyor ve sizi temsil ediyoruz.

Avukatlık Ücreti Nedir? Silivri Ceza Avukatının Avukatlık Ücreti Nasıl Belirlenir?

Avukatlık ücreti, avukatın sağladığı hukuki destek ve danışmanlığın maddi karşılığıdır.  Avukatlık ücreti,  avukat ve müvekkil arasında, her yıl Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne uygun, minimum limitin altında olmamak kaydıyla serbestçe kararlaştırılabilir. Bu ücret, genellikle avukatın deneyimi, uzmanlık alanı ve sunduğu hizmetin niteliğine göre değişiklik gösterir. Silivri Ceza Avukatı Ezgi Merve SAPMAZ, kesinlikle dosyayı incelemeden ücret bilgisi belirtmemektedir. Bu yüzden, ilk etapta talepte bulunan kişilere randevu vermekte ve onları ofisine çağırmaktadır. Ofiste gerçekleşen yüz yüze görüşmelerde, mahkeme kaleminden ya da UYAP üzerinden dosya detaylarına ulaşarak ilgili dosya hakkında kapsamlı bilgi toplamaktadır. Ardından, toplanan bilgiler ışığında, dosya hakkında açık ve şeffaf bir şekilde bilgilendirme yapmaktadır. Bu sürecin sonunda, dosya üzerinde geçireceği zamanı değerlendirerek uygun bir ücret belirlemesi gerçekleştirmektedir.

Ceza hukukuyla alakalı daha fazla içeriğe ulaşmak için hemen Ceza Hukuku Makaleleri sayfamızı ziyaret et.

Ezgi Sapmaz Hukuk Bürosu Ücretli Danışmanlık Banner

Ezgi Sapmaz

Avukat Arabulucu Ezgi SAPMAZ, aile ve ceza hukuku alanında uzmanlaşmış, deneyimli bir avukattır. Mesleğine duyduğu derin saygı ve bağlılıkla, müvekkillerine adil ve etik hizmet vermeyi amaçlar.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu