Boşanma Davası Tanık Ve Delil Dilekçesi Örneği

Boşanma Davasında Delil Nedir?

Her davada olduğu gibi boşanma davalarında da iddianın ispat edilmesi şarttır. Dilekçelerinde bulunan iddiaları ispatlamak davanın taraflarının yükümlülüğündedir. Mahkeme önünde ispatlanmayan hususlar hakim tarafından hükme dayanak yapılamaz. Boşanma davalarında özellikle tanık delili çok önemlidir. Zira evliliğin tarafları arasında yaşanan vakıalar çoğu zaman yakınlar tarafından görülür ve duyulur.

Boşanma Davasında Hangi Delillere Dayanılır?

Boşanma davasına dayanak yapılan vakıalara ve somut olaylara göre değişiklik göstermekle birlikte boşanma davasının delilleri telefon kayıtları, mesaj kayıtları, SGK kayıtları, otel kayıtları, varsa darp raporu, hastane kayıtları ve polis tutanakları, 6284 sayılı kanuna göre koruma kararı kayıtları, sosyal medya kayıtları bilirkişi incelemesi ve tanık beyanları olabilmektedir. Burada sayılanları somut olaya göre artırmak mümkündür. Taraflar dilekçelerinde belirttikleri hususları ispatlayacak mekanizmaları mahkemeye sunmak durumundadır.

Boşanma Davalarında Tanık Nasıl Dinlenir?

Tanığın boşanma davasında bizzat bildiği şeyleri anlatması davanın seyri açısından çok önemlidir. Süresi içerisinde usulüne uygun olarak davet edilen tanık duruşma salonuna alındığında öncelikle hakim tarafından hangi konuda tanıklık yapacağı bildirilir ve ardından doğruyu söylemesi yönünde kendisine yemin ettirilir. Zira mahkeme önünde yalan beyanda bulunan tanık yalan tanıklık suçundan cezalandırılacaktır. Yemin edilmesinin ardından tanık dinlenmesine geçilir ve tanığın beyanları alınarak tutanağa geçirilir. Eğer tanık davanın görüldüğü mahkemenin bulunduğu il dışında başka bir ilde ise tanığın bulunduğu yer mahkemesine talimat yazılarak tanık beyanları oradaki mahkeme aracılığıyla alınır.

Boşanma Davasında Tanık Listesi Nasıl Hazırlanır?

Dilekçelerinde usulüne uygun bir biçimde tanık deliline dayanan taraf mahkemeye tanık listesini sunar. Bu tanık listesinde tanıkların isim soy isimleri, TC kimlik numaraları, adresleri ve hangi hususta tanıklık yapacakları yazılır.

Boşanma Davalarında Delil Bildirme Süresi Nedir?

Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 139/1-ç uyarınca taraflara ön inceleme duruşması davetiyesinin tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde boşanma davalarında deliller delil dilekçesi ile mahkeme huzuruna sunulmalıdır. Aşağıda Boşanma Davası Tanık ve Delil Dilekçesi Örneği Sunulmuştur.

Boşanma Davası Tanık Ve Delil Dilekçesi Örneği

SİLİVRİ AİLE MAHKEMESİNE

Dosya No      : …./… E.

Davacı           : …..

Vekili             : Av. Ezgi Merve SAPMAZ

Davalı            : ……

Konu             : Delil listemizin sunumudur.

Açıklamalar  :

-Nüfus Kayıtları (Celbini talep ederiz.)
-Tapu ve Araç Kayıtları (Celbini talep ederiz.)
-Sosyal Ekonomik Durum Araştırması (Celbini talep ederiz.)
-Banka Kayıtları (Celbini talep ederiz.)
-Telefon Kayıtları
-SGK Kayıtları (Celbini talep ederiz.)
-Davalının müvekkilimizi tehdit ettiğini gösterir mesaj dökümleri (Dilekçe ekinde sunulmuştur)
-Darp raporu (Dilekçe ekinde sunulmuştur)
-Silivri Aile Mahkemesinin 6284 sayılı yasa gereği …/…. D.İş sayılı koruma kararı (Dilekçe ekinde sunulmuştur)
-Bilirkişi İncelemesi
-Tanık Beyanları vs her türlü delil. (Tanık isimleri aşağıda bildirilmiştir.)

(Karşı tarafın sunacağı delillere karşı delil sunma hakkımız saklıdır.)

Tanıklarımız :

1) XXX YYY (T.C:…)
Adres:

2) AAA BBB (T.C:….)
Adres:

3) CCC DDD (T.C:….)
Adres:

(Tanıklarımız davalının müvekkilimize uyguladığı fiziksel, psikolojik, ekonomik şiddet hakkında, evlilik birliğinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmemesi hakkında ve yine müvekkilimizi tehdit edip dövdüğüne ilişkin tanıklık yapacaklardır. Tanıklarımızın davetiye ile duruşmaya çağırılmasını talep ederiz. Ancak tanığımız il dışında bulunduğundan yukarıda belirttiğimiz adrese talimat yazılmasını talep ederiz)

…/…./2023
Davacı Vekili
Av. Ezgi Merve SAPMAZ

Diğer Dilekçe Örneklerimize Buradan Ulaşabilirsiniz.

Ezgi Sapmaz Hukuk Bürosu Ücretli Danışmanlık Banner

Ezgi Sapmaz

Avukat Arabulucu Ezgi SAPMAZ, aile ve ceza hukuku alanında uzmanlaşmış, deneyimli bir avukattır. Mesleğine duyduğu derin saygı ve bağlılıkla, müvekkillerine adil ve etik hizmet vermeyi amaçlar.
Başa dön tuşu