Boşanma Davasında Karar Ne Zaman Kesinleşir?

Boşanma Davasında Kararın Kesinleşmesi Nasıl Olur?

Boşanma davasında karar ne zaman kesinleşir sorusu önemli bir sorudur. Kararın kesinleşmesi, mahkemenin verdiği hükmü duruşma sırasında açıklamasıyla birlikte olmamaktadır. Hakimin dava sonunda verdiği kararını açıklaması ve kararın kesinleşmesi farklı kavramlardır. Mahkeme hakimi, son duruşmada kısa kararını açıkladıktan sonra gerekçeli kararını yazmakta, mahkemece bu karar taraflara tebliğe çıkarılmaktadır.

Taraflar boşanma davası sonucunda verilen kararı üst mahkemeye taşıyarak istinaf etmek isterse, gerekçeli kararın kendilerine tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde istinaf dilekçelerini vermelidir. Eğer karar taraflardan biri veya ikisi tarafından istinaf edilmişse, bu durumda boşanma kararı kesinleşmeyecektir. Ancak aşağıda açıklayacağımız üzere, tarafların istinaf yolundan feragat etmesi veya kanun yollarının tüketilmesi sonucunda karar kesinleşebilecektir.

Boşanma Davasında Karar Ne Zaman Kesinleşir?

Boşanma davasında kararın kesinleşmesinin zamanı farklı ihtimallere göre değişmektedir:

Tarafların istinaftan feragat etmesi halinde:

Boşanma davasının son duruşmasının ardından, mahkemenin verdiği karara karşılık istinaf etmeme iradesi gösteren taraflar, Aile Mahkemesine verecekleri bir dilekçe ile istinafa başvuru yollarından feragat edebilirler. Bu durumda, taraflara tanınan istinaf başvuru süresi olan iki haftalık süre beklenmeksizin gerekçeli kararın yazılmasıyla birlikte karar kesinleşecektir.

Tarafların istinaf yoluna başvurması halinde:

Aile Mahkemesinin verdiği karardan memnun olmayan veya usul veya esas yönden kararın hukuka aykırı olduğunu düşünen taraf, kanuni süresi içerisinde istinaf hakkına sahiptir. İstinaf sebeplerini sunarak karara itiraz edildiği takdirde, boşanma davası sonunda verilen karar kesinleşmeyecektir. Bu halde kararın kesinleşmesi için istinaf ve temyiz yollarının tüketilmesi, kararın kesin olarak verilmesi gerekmektedir.

Tarafların süresi içerisinde istinaf yoluna başvurmaması halinde:

Mahkemece açıklanan kısa karar sonrasında taraflar gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde istinaf etmezse, başvuru süresi dolduğundan kanun yoluna gidemeyeceklerdir. Bu ihtimalde, Aile Mahkemesi tarafından verilen karar istinaf kanun yoluna gidilmeden gerekçeli kararın tebliğinden iki hafta sonra kesinleşecektir. Kararın kesinleşmesiyle birlikte mahkeme kesinleşme şerhi hazırlar ve artık davanın sonucu kesin hüküm halini alır.

Boşanma Davasında Kısa Karar Nedir?

Boşanma davasının son duruşmasında mahkeme hakimi, verdiği kararını taraflar duruşma salonunda hazırsa yüzlerine karşı kısa hüküm şeklinde açıklamaktadır. Boşanma Davasında Son Duruşma isimli yazımızı okuyarak bilgi edilebilirsiniz. Son duruşmada hakim, davaya ilişkin davanın kabulü veya reddi, dava dilekçesiyle talep edilen diğer alacak kalemleri, velayet, nafaka ve varsa diğer talepler yönünden kararını kısa karar şeklinde açıklamaktadır. Mahkeme hakimi, son duruşmada taraflara son sözlerini sorarak duruşmayı bitireceğini bildirir. Ardından kararın başına “ayrıntılı gerekçesi açıklanacağı üzere” şeklinde belirterek kısa hükmünü açıklar. Mahkemenin gerekçeli kararı ise daha sonra yazılmaktadır.

Boşanma Davasında Gerekçeli Karar Nedir?

Boşanma davasında gerekçeli karar, kısa kararın açıklanmasının ardından mahkeme hakimi tarafından yazılmakta ve taraflara tebliğe çıkarılmaktadır. Hukuk mahkemelerinin görev alanına giren boşanma davalarında gerekçeli kararın hazırlanma süresi HMK‘ya göre bir aydır. Hakim kanunen belirlenen bir aylık süresinde, kısa kararda açıkladığı hükmü neden verdiğin ve hükme esas aldığı değerlendirmelerini gerekçeli kararda açıklamaktadır. Yazılan gerekçeli karar taraflara tebliğe çıkarılmakta, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren de tarafların iki haftalık kanun yolu başvuru süresi başlamaktadır. Bu sebeple gerekçeli kararın yazılması ve tebliğ edilmesi önemlidir.

Boşanma Kararının Tebliğ Edilmesi Nasıl Olur?

Boşanma kararının verilmesinin ardından mahkemece yazılan gerekçeli kararın tebliğ edilmesinin zorunlu olduğundan bahsetmiştik. Bu tebliğ taraflardan birisinin talebi üzerine yapılır. Gerekçeli kararın mahkeme tarafından, tarafların kayıtlı olduğu adrese PTT aracılığıyla gönderilmesi söz konusu olacaktır. Posta memuru tarafından çıkarılan tebligat, bulunduğunuz adrese gelerek size kararı teslim eder ve tebliğ ettiğine dair mazbatayı da mahkemeye getirir. Bu durumda tebliğin usulüne uygun yapılıp yapılmadığı da önemlidir. Zira tebliğden itibaren kanun yolu süresi başladığından tebligatın usulüne uygun yapılması gerekmektedir.

Boşanma Davasında Kararın Kesinleşmesinin Sonuçları Nelerdir?

Boşanma davasında kararın kesinleşmesi farklı sonuçlar doğurmaktadır. Aile Mahkemesi tarafından boşanma davasının kesinleştiğinin anlaşılması halinde kesinleşme şerhi düzenlenir ve artık verilen kararın kesin olduğu anlamına gelir. Kararın, tarafların istinaf kanun yoluna gitmemesi veya bu yoldan feragat etmesi sonucunda kesinleşmesi halinde dava taraflarının artık istinafa başvurması mümkün değildir. Kararın kesinleşmesi, artık kanun yoluna başvurulamayacağı anlamına gelmektedir.

Bunun dışında, kesinleşen bir kararın dava konusu hakkında tekrar aynı konu için bir dava açılması da mümkün değildir. Boşanma davasının kesinleşmesinin en önemli sonucu ise, kararının kesinleşmesi üzerine bu karara uyma zorunluluğunun olmasıdır. Artık kesinleşen kararla birlikte, boşanmanın sonuçları olan maddi, manevi tazminat, iştirak veya yoksulluk nafakası, velayet gibi diğer sonuçlar da kesinleşecektir. Bu durumda tarafların bu sonuçlara uyması zorunlu hale gelecek, uymadıkları takdirde hukuki yaptırımla karşılaşabileceklerdir.

Kesinleşme Şerhi Nedir?

Kesinleşme şerhi, boşanma davası sonucunda verilen kararın hangi tarihte ve ne şekilde kesinleştiğini belirten Aile Mahkemesi tarafından yazılan bir kayıttır. Aile Mahkemesi tarafından düzenlenen kesinleşme şerhi sonrasında artık verilen hükmün kesin hüküm olduğu ve hukuken geçerli, tam ve bağlayıcı bir karar olduğu anlaşılmaktadır. Kararın kesin hüküm kabul edilmesi için kesinleşme şerhinin olması gerekmektedir. Zira boşanma davası sonucunda yapılacak işlemlerde, örneğin icra takibi veya nüfus işlemlerinde gerekçeli karar ile birlikte kesinleşme şerhinin de gösterilmesi zorunludur.

Aile hukukuyla alakalı daha fazla içeriğe ulaşmak için hemen Aile Hukuku Makaleleri sayfamızı ziyaret et.

Ezgi Sapmaz Hukuk Bürosu Ücretli Danışmanlık Banner

Ezgi Sapmaz

Avukat Arabulucu Ezgi SAPMAZ, aile ve ceza hukuku alanında uzmanlaşmış, deneyimli bir avukattır. Mesleğine duyduğu derin saygı ve bağlılıkla, müvekkillerine adil ve etik hizmet vermeyi amaçlar.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu